Score 250 EC 2ml taimehaiguste tõrjeks

3.10 €

Soovikorv

Saadavus

  • E-pood 23 tk
  • Laagri 23 tk
  • Tähesaju 2 tk

Tarne alates: 1-7 tööpäeva

Loe edasi

Taimekaitsevahend! Taimekaitsevahendi kasutamisel tuleb järgida pakendil olevaid juhiseid. Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid. Kasutusala: õuna-, pirni-, ploomi-, kirsipuu ja teiste seemne- ja luuviljaliste seenhaiguste tõrjeks.

Kasulik info

NORM: 2 ml segatuna 10 l veega, 2 l noorele ja 5 l kandeeas olevale puule. Laia toimespektriga susteemne fungitsiid. KASUTAMINE. Kasutusala: ouna-, pirni-, ploomi-, kirsipuu ja teiste seemne- ja luuviljaliste seenhaiguste torjeks. Toolahuse kulu on 2 liitrit noorele ja 5 liitrit taies kandeeas ouna- voi pirnipuule. Pritsida varskelt valmistatud lahusega tuulevaikse ilmaga, tagada lehtede uhtlane kattumine toolahusega. Maksimaalne pritsimiste arv 2. Parimaid tulemusi annab profulaktiline torje.Soovitatav on pritsida kaks korda enne ja kaks korda parast oitsemist. Esimest korda pritsida oiepungade moodustumise faasis 10-12 paevase intervalliga. Ravivalt pritsida vahemalt 96 tundi (4 oopaeva) parast infektsiooni algust. Pritsimisvaheline aeg maaratakse prognoosi jargi, kui ilmaolud on haiguste levikuks soodsad. Ooteaeg 20 paeva. Torjutavad haigused:karntobi, jahukaste ja madanikud. Kasutuspiirang: preparaati ei tohi kasutada veekogule lahemal kui 25 m! Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise valtimiseks jargida kasutusjuhendit. Keskkonnaohtlikkus. Valtida preparaadi jaakide, toolahuse ning taara –ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Pakendi purunemisel. Valja voolanud preparaat katta liiva, saepuru voi muu absorbendiga, kuni segu on taielikult labi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda ule ohtlike jaatmete kaitlejale. Pakendi kahjutustamine. Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Parast tuhjendamist loputada pakend vahemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada toolahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskolbmatuks ja viia ohtlike jaatmete kogumiskohta. Hoiutingimused. Preparaadi sailimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupaevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hasti ventileeritud kohas, valtida temperatuuri alla -10?C ja ule +35?C. Arge laduge konteinereid korgematesse virnadesse kui 2 m, et valtida toote kokkupressimist ja kahjustamist. ETTEVAATUST! H304 Allaneelamisel voi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav. H319 Pohjustab tugevat silmade arritust. H411 Murgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH401 Inimese tervise ja keskkonna ohustamise valtimiseks jargida kasutusjuhendit. EUH066 Korduv kokkupuude voib pohjustada naha kuivust voi lohenemist. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P301+310 ALLANEELAMISE KORRAL: votta viivitamata uhendust MURGISTUSTEABEKESKUSE voi arstiga. P305+351+338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P331 MITTE kutsuda esile oksendamist. P337+313 Kui silmade arritus ei moodu: poorduda arsti poole. P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. P405 Hoida lukustatult. P501 Sisu/konteiner korvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike voi erijaatmete kogumispunkti). SP1 Valtida vahendi voi selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lahedal mitte puhastada/Valtida saastamist labi lauda ja teede drenaazide). Spe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervoondist 25 m pinnaveekogudest. Pinna- ja pohjavee kaitse eesmargil toote kasutamisel jargida Pollumajandusministri 29.11.2011 maarusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha tapsemad nouded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. Hadaabi telefon 112. Murgistusteabekeskuse luhinumber 16662. Esmaabi. Mistahes murgitusnahu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid. Murgituse kahtluse korral lopetage kohe tootamine ja kutsuge arst. Naidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, votke ara saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke varske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge varske ohu katte. Toote allaneelamise korral votke korduvalt aktiivsutt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, poorduge arsti poole. Markus: Arge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Vastumurk: Spetsiifilist vastumurki ei ole teada. Rakendada sumptomaatilist ravi. Toimemehhanism. Score 250 EC on profulaktilise ja raviva toimega susteemne fungitsiid. Preparaadil on tugev translaminaarne toime.

Bränd Baltic Agro

Lisainfo

Pakendi kaal 0.003 kg
Pakendi pikkus 4.7 cm
Pakendi laius 4.7 cm
Pakendi kõrgus 9.5 cm
SKU BA122039
EAN 4771601313863

Kohaletoimetamise võimalused

Omniva pakiautomaat alates 3.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Smartpost pakiautomaat alates 3.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Omniva kuller alates 5.99 €

Saadetakse 2-7 päeva jooksul

Kulleri tööaeg E-R 8-20 L 10-16 kuni 49,99 kg. Lisainfot leiad transpordiviisid

OSC Kuller- suured kaubad alates 23.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

OSC kulleri tööaeg E-R 9-17 alates 50kg. Lisainfot leiad transpordiviisid

Tulen ise järele Tähesaju Hortes Tasuta!

Saadetakse 2-4 päeva jooksul

Palun jää ootama e-kirja, et kaup on komplekteeritud!
E-N tellitud - kaup kätte ülejärgmisel päeval alates kella 17.
R-P tellitud - kaup kätte T alates kella 17.
Lisainfot leiad transpordiviisid

Tulen ise järele Laagri Hortes Tasuta!

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Ainult elupuude kättetoimetamine. Lisainfot leiad elupuude kättesaamine

Kiirkuller Tallinnas E-R kl 15-17 alates 5.90 €

Saadetakse 1 päeva jooksul

Citykulleri kiiruller toob kaubad E-R kella 15-17 ainult Tallinna piirkonda. Sama päeva tellimus enne kl 12. Peale kl 12 tellimused viime kohale järgmisel päeval 15-17 ja nädalavahetuse tellimused viime kohale E kl 15-17. Lisainfot leiad transpordiviisid

Saadame kinnituse e-mailiga! Tasuta!

Saadetakse 0 päeva jooksul

Vaata nõuandeid

  • Video: Kuidas kaitsta taimi kahjurite eest? Kas valida looduslikud hooldusvahendid või keemilised taimekaitsevahendid?

    Video: Kuidas kaitsta taimi kahjurite eest? Kas valida looduslikud hooldusvahendid või keemilised taimekaitsevahendid?

Populaarsemad tooted

Score 250 EC 2ml taimehaiguste tõrjeks

Score 250 EC 2ml taimehaiguste tõrjeks

3.10 €

Lisa soovikorvi
Viljapuude pritsimise komplekt 750 g Baltic Agro

Viljapuude pritsimise komplekt 750 g Baltic Agro

7.50 €

Lisa soovikorvi
Vasksulfaat 300 g Baltic Agro

Vasksulfaat 300 g Baltic Agro

5.99 €

Lisa soovikorvi
Raudsulfaat 800 g Baltic Agro

Raudsulfaat 800 g Baltic Agro

4.50 €

Lisa soovikorvi
Väävel 200 g Baltic Agro

Väävel 200 g Baltic Agro

4.49 €

Lisa soovikorvi
Tagasi üles