Previcur Energy 15 ml MKDS taimehaiguste tõrjeks

7.19 €

479.33 €/l

Soovikorv

Saadavus

  • E-pood 24 tk
  • Laagri 20 tk
  • Tähesaju 6 tk

Tarne alates: 1-7 tööpäeva

Loe edasi

Taimekaitsevahend! Taimekaitsevahendi kasutamisel tuleb järgida pakendil olevaid juhiseid. Süsteemne fungitsiid kurgi, suvikõrvitsa, baklažaani, meloni, arbuusi jt kõrvitsaliste, tomati, paprika, salati, redise, pea-, leht- ja lillkapsa, kähara endiivia, põldkännaku e. lambasalati ning dekoratiivtaimede haiguste tõrjeks kasvuhoones; samuti seenhaiguste tõrjeks avamaal kasvaval salatil, äädikakurgil (kornišon), redisel ja dekoratiivtaimedel.

Kasulik info

NORM 15–30 ml lahustada 10 l vees. Lai toimespektriga, süsteemse ja pikaajalise mõjuga fungitsiid. Omastatav nii lehtede kui juurte kaudu. KASUTAMINE. Kurgi, suvikõrvitsa, baklažaani, meloni, arbuusi jt kõrvitsaliste, tomati, paprika, salati, redise, pea-, leht- ja lillkapsa ning dekoratiivtaimede haiguste tõrjeks kasvuhoones ja seenhaigustetõrjeks avamaal kasvaval salatil, lühiviljalisel avamaakurgil (kornišon), redisel ja dekoratiivtaimedel. Tõrjutavad haigused: tõusmepõletik (Phytophthora, Pythium, Aphanomyces, Peronospora jt) ja ebajahukaste. Enne kasutamist tutvu kasutusjuhendi ja ohutuskaardiga. Töö tegemisel kasuta isikukaitsevahendeid. Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuurile: harilik kuusk, harilik mänd ja arukask katmikala külvides seenhaiguste (tõusmepõletik, võrselaiksus) tõrjeks. NB! Kuna Previcur Energy on laiendatud kasutamiseks harilikule kuusele, harilikule männile ja arukasele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja. ETTEVAATUST! H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud ohtlike ainete kahjutustamise korrale. SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide). Ettevaatusabinõud: Pärast töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga. Eemaldada koheselt preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud riided ning kahjutustada need ohutult. Esmaabi. Üldinformatsioon: Viia kannatanu ohutsoonist eemale. Eemaldada otsekohe preparaadiga määrdunud riided ning kahjutustada need ohutult. Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte ja lasta puhata. Mürgistusnähtude püsimisel pöörduda arsti poole. Kokkupuutel nahaga: Pesta kohe rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse tekkimisel ja püsimisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: Loputada avatud lagudega silmi põhjalikult veega vähemalt 15 min. Esimese 5 min möödumisel eemaldada kontaktläätsed (kui on) ning jätkata loputamist. Silmaärrituse või silmade punetuse püsimisel konsulteerida arstiga. Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud. Pöörduda koheselt arsti poole. Sümptomid: Esineda võivad sümptomid: letargia, ataksia, spasmid, ülitundlikkus. Ohud: Ehkki see kemikaal on karbamaat, ei ole see koliinesteraasi inhibiitor. Hädaabi telefon: 112. Hoiustamine: hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas. Hoida otsese päikesevalguse ja külmumise eest. Mitte laduda konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m. Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Keskkonnaohtlikkus: vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi kasutada pritsi oma täitmisseadmeid. Tuleohutus: Preparaat ei põle. Tulekahju korral võib kustutusvahendina kasutada vett, CO2, pulber- ja vahtkustutit. Pakendite kahjutustamine: Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada taara vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Ohutusnõuded: Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada.

Bränd MKDS

Lisainfo

Pakendi kaal 0.045 kg
Pakendi pikkus 5 cm
Pakendi laius 5 cm
Pakendi kõrgus 10 cm
SKU HIPREVE15
EAN 4771315388782

Kohaletoimetamise võimalused

Omniva pakiautomaat alates 3.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Smartpost pakiautomaat alates 3.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Omniva kuller alates 5.99 €

Saadetakse 2-7 päeva jooksul

Kulleri tööaeg E-R 8-20 L 10-16 kuni 49,99 kg. Lisainfot leiad transpordiviisid

OSC Kuller- suured kaubad alates 23.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

OSC kulleri tööaeg E-R 9-17 alates 50kg. Lisainfot leiad transpordiviisid

Tulen ise järele Tähesaju Hortes Tasuta!

Saadetakse 2-4 päeva jooksul

Palun jää ootama e-kirja, et kaup on komplekteeritud!
E-N tellitud - kaup kätte ülejärgmisel päeval alates kella 17.
R-P tellitud - kaup kätte T alates kella 17.
Lisainfot leiad transpordiviisid

Tulen ise järele Laagri Hortes Tasuta!

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Ainult elupuude kättetoimetamine. Lisainfot leiad elupuude kättesaamine

Kiirkuller Tallinnas E-R kl 15-17 alates 5.90 €

Saadetakse 1 päeva jooksul

Citykulleri kiiruller toob kaubad E-R kella 15-17 ainult Tallinna piirkonda. Sama päeva tellimus enne kl 12. Peale kl 12 tellimused viime kohale järgmisel päeval 15-17 ja nädalavahetuse tellimused viime kohale E kl 15-17. Lisainfot leiad transpordiviisid

Saadame kinnituse e-mailiga! Tasuta!

Saadetakse 0 päeva jooksul

Vaata nõuandeid

  • Video: Kuidas kaitsta taimi kahjurite eest? Kas valida looduslikud hooldusvahendid või keemilised taimekaitsevahendid?

    Video: Kuidas kaitsta taimi kahjurite eest? Kas valida looduslikud hooldusvahendid või keemilised taimekaitsevahendid?

Populaarsemad tooted

Score 250 EC 2ml taimehaiguste tõrjeks

Score 250 EC 2ml taimehaiguste tõrjeks

3.10 €

Lisa soovikorvi
Vasksulfaat 300 g Baltic Agro

Vasksulfaat 300 g Baltic Agro

5.99 €

Lisa soovikorvi
Viljapuude pritsimise komplekt 750 g Baltic Agro

Viljapuude pritsimise komplekt 750 g Baltic Agro

7.50 €

Lisa soovikorvi
Raudsulfaat 800 g Baltic Agro

Raudsulfaat 800 g Baltic Agro

4.50 €

Lisa soovikorvi
Väävel 200 g Baltic Agro

Väävel 200 g Baltic Agro

4.49 €

Lisa soovikorvi
Tagasi üles