Mavrik 5ml taimekahjurite tõrjeks

2.99 €

598.00 €/l

Soovikorv

Saadavus

  • E-pood 32 tk
  • Laagri 10 tk
  • Tähesaju 24 tk

Tarne alates: 1-7 tööpäeva

Loe edasi

Taimekaitsevahend! Taimekaitsevahendi kasutamisel tuleb järgida pakendil olevaid juhiseid. Kahjurite tõrjeks hernel, oal, kartulil, porgandil, lillkapsal, brokkolil, spargelkapsal, peakapsal, rooskapsal ja ilutaimedel. Pakend 5ml.

Kasulik info

NORM 6-8 ml lahustada 10 liitris pritsimisvees. Insektitsiidi Mavrik kasutatakse kahjurite tõrjeks hernel, oal, kartulil, porgandil, lillkapsal, brokkolil, peakapsal, rooskapsal ja ilutaimedel. Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: õuna- ja pirnipuud. KASUTAMINE: 6-8 ml preparaati lahustada 10 l vees. Kasutuspiirang: Toodet Mavrik ei tohi kasutada lähemal kui 10 m pinnaveekogudest hernel, oal ja kartulil; lähemal kui 20 m pinnaveekogudest porgandil ja kapsastel; lähemal kui 30 m pinnaveekogudest ilutaimedel ning õuna- ja pirnipuudel. ETTEVAATUST! Sisaldab ohtlikke aineid tau-fluvalinaat ja 1,2-etaandiool. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest hernel, oal ja kartulil kasutamisel. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m pinnaveekogudest porgandil ja kapsastel kasutamisel. Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 30 m pinnaveekogudest kui kasutatakse ilutaimedel, õuna- ja pirnipuudel. Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. ESMAABI Õnnetusjuhtumi puhul konsulteerida arstiga. Säilitada arsti jaoks originaaletikett. Ravi sümptomaatiline. Spetsiaalne vastumürk puudub. Preparaadi nahale sattudes võtta ära määrdunud riided, saastunud kehaosad pesta põhjalikult vee ja seebiga. Kui naha ärritus püsib, konsulteerida arstiga. Silma sattumisel pesta otsekohe 15 min jooksul voolava veega, püüdes hoida silmalaud avatuna. Konsulteerida silma- või üldarstiga. Sissehingamisel väljuda ohtlikust tsoonist. Allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, loputada suud põhjalikult veega ning juua palju vett. Vajadusel pöörduda arsti poole. Teadvuse kaotuse korral hoida kannatanu küljeli asendis, pea allapoole, mitte manustada midagi suu kaudu ega kutsuda esile oksendamist. KESKKONNAOHTLIKKUS. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ja taara loputusvee sattumist pinna- ja põhjavette ning kanalisatsiooni! HOIUSTAMINE. Preparaati tuleb säilitada originaalpakendis, varustatuna etiketiga, hästi suletuna, jahedas, kuivas, ventileeritavas ja lukustatud kohas. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas eraldi toiduainetest ja loomasöödast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida temperatuuril vahemikus 0°C kuni +30°C. Avamata originaalpakendis säilitusaeg 2 aastat alates valmistamiskuupäevast. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“. TAARA PURUNEMISEL. Mahavoolanud preparaat katta saepuru, liiva või muu absorbeeriva ainega kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja viia ohtlike jäätmete käitlejale. TAARA KAHJUTUSTAMINE. Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. ETTEVAATUSABINÕUD. Vältida kokkupuudet preparaadiga. Võimaluse korral kasutada vastavat kaitseriietust, kummikindaid ja -saapaid, kaitseprille, hingamisteede kaitsevahendit. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu. Kasutatud kaitseriietus pesta enne järgmist kasutamist. ÜLDINE TEAVE. Mavrik hävitab kahjurputukaid ning tõrjub ja hävitab lestasid. Preparaat mõjub eelkõige kontaktsel teel, s.t. et tõrjutavad kahjurid peavad kokku puutuma pritsimisvedelikuga või selle jääkidega. Hea tulemuse eelduseks on taime korralik katmine pritsimisvedelikuga. Mavrik on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud (kell 22:00 – 05:00).

Bränd Baltic Agro

Lisainfo

Pakendi kaal 0.045 kg
Pakendi pikkus 4.5 cm
Pakendi laius 4.5 cm
Pakendi kõrgus 9.5 cm
SKU BA122493
EAN 4771601314181

Kohaletoimetamise võimalused

Omniva pakiautomaat alates 3.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Smartpost pakiautomaat alates 3.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Omniva kuller alates 5.99 €

Saadetakse 2-7 päeva jooksul

Kulleri tööaeg E-R 8-20 L 10-16 kuni 49,99 kg. Lisainfot leiad transpordiviisid

OSC Kuller- suured kaubad alates 23.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

OSC kulleri tööaeg E-R 9-17 alates 50kg. Lisainfot leiad transpordiviisid

Tulen ise järele Tähesaju Hortes Tasuta!

Saadetakse 2-4 päeva jooksul

Palun jää ootama e-kirja, et kaup on komplekteeritud!
E-N tellitud - kaup kätte ülejärgmisel päeval alates kella 17.
R-P tellitud - kaup kätte T alates kella 17.
Lisainfot leiad transpordiviisid

Tulen ise järele Laagri Hortes Tasuta!

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Ainult elupuude kättetoimetamine. Lisainfot leiad elupuude kättesaamine

Kiirkuller Tallinnas E-R kl 15-17 alates 5.90 €

Saadetakse 1 päeva jooksul

Citykulleri kiiruller toob kaubad E-R kella 15-17 ainult Tallinna piirkonda. Sama päeva tellimus enne kl 12. Peale kl 12 tellimused viime kohale järgmisel päeval 15-17 ja nädalavahetuse tellimused viime kohale E kl 15-17. Lisainfot leiad transpordiviisid

Saadame kinnituse e-mailiga! Tasuta!

Saadetakse 0 päeva jooksul

Vaata nõuandeid

  • Video: Kuidas kaitsta taimi kahjurite eest? Kas valida looduslikud hooldusvahendid või keemilised taimekaitsevahendid?

    Video: Kuidas kaitsta taimi kahjurite eest? Kas valida looduslikud hooldusvahendid või keemilised taimekaitsevahendid?

Populaarsemad tooted

NeemAzal T/S 5ml taimekahjurite tõrjeks, looduslik

NeemAzal T/S 5ml taimekahjurite tõrjeks, looduslik

4.99 €

Lisa soovikorvi
Putukate liimpüünis, liblikakujuline, kasvuhoonesse ja toalilledele, 10 tk Baltic Agro

Putukate liimpüünis, liblikakujuline, kasvuhoonesse ja toalilledele, 10 tk Baltic Agro

3.29 €

Lisa soovikorvi
Putukate kollane liimpüünis kasvuhoonesse ja õue, 10 tk Baltic Agro

Putukate kollane liimpüünis kasvuhoonesse ja õue, 10 tk Baltic Agro

6.90 €

Lisa soovikorvi
Liimpüünis / roheline vaha, looduslik putukate tõrjevahend 250g Baltic Agro

Liimpüünis / roheline vaha, looduslik putukate tõrjevahend 250g Baltic Agro

9.59 €

Lisa soovikorvi
Mavrik 30ml taimekahjurite tõrjeks

Mavrik 30ml taimekahjurite tõrjeks

6.50 €

Lisa soovikorvi
Tagasi üles